Graven De Graven

De graven op Jonkerbos liggen in vakken en langs lanen. Ze zijn onderverdeeld in meerdere klassen, die zich onderscheiden door het aantal overledenen dat begraven kan worden en de toegestane afmeting van een gedenkteken.
Jonkerbos heeft speciale vakken voor kinderen, een grafvak voor Moslims en een urnentuin. Een asbus kan ook in of op het familiegraf worden bijgezet of de as kan worden verstrooid boven het graf.

Er zijn twee soorten graven. Een ‘familiegraf’ en een ‘algemeen’ graf.

Familiegraf

Een familiegraf wordt uitgegeven aan één persoon, meestal de opdrachtgever van de begrafenis. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven worden en bepaalt welk gedenkteken eventueel geplaatst wordt. De rechthebbende heeft alle rechten en plichten gedurende een periode van 20 jaar. Deze periode kan, met instemming van het bestuur van de begraafplaats, verlengd worden met telkens 10 jaar. Op een familiegraf kan een gedenkteken worden geplaatst. De maat van de grafsteen is afhankelijk van het soort familiegraf. Voor het onderhoud van het graf zorgen de nabestaanden zelf. De begraafplaats beschikt over een lijst met steenhouwers en kunstenaars, die grafstenen en gedenktekens vervaardigen en die op de hoogte zijn van de voorwaarden waaraan de grafstenen dienen te voldoen.

Overzicht soorten familiegraven

Grafkelders
Geschikt voor maximaal 4 overledenen. In verband met de bouw van de kelder worden deze graven ruim tevoren gereserveerd. Op de kelder moet in overleg met de beheerder een grafmonument worden geplaatst. Onze beheerder verstrekt u graag meer informatie.

Klasse 1A en 1B graven
Deze zijn geschikt voor maximaal 3 overledenen. De natuursteensoort en de bewerking van het te plaatsen monument zijn vrij, binnen een voorgeschreven maximale maat. Klasse 1B is een zerkmodel (liggend) van maximaal 2,20 bij 1,10m.

Klasse 2A
Geschikt voor maximaal 3 overledenen. Model en materiaalsoort zijn vrij naar eigen keus. De maximale maat is 1 bij 2 meter en een hoogte van 1,20m voor het monument.

klasse 2B
Voor maximaal 2 overledenen. Model en materiaalkeuze is vrij en de maximale maten zijn 1,90 bij 0,90 meter, bij een hoogte van 1 meter voor het te plaatsen monument.

Moslim graven
De gegevens hiervoor zijn dezelfde als voor klasse 2B graven.

klasse KA (kindergraven)
Voor één kind. Model en materiaalsoort zijn vrij naar eigen keus. De maximale maten zijn 1.13 bij 0.50 m. De hoogte van het monument mag 70 centimeter zijn.

Voor alle graven geldt dat in overleg en na goedkeuring van de beheerder een fundering, mag worden aangebracht en dat men plaatsingsgeld verschuldigd is. Opschriften en letterkeuze zijn, mits binnen de Nederlandse wetgeving, vrij.

Algemeen graf

In een ‘algemeen’ graf, 3e klasse, worden 3 overledenen begraven. Wie dat zijn, wordt door de beheerder, de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen, bepaald. Dat wil zeggen dat de nabestaanden geen zeggenschap hebben over het graf. Het is van belang dat u zich dit vooraf goed realiseert.
Verder is van belang om te weten dat een algemeen graf na 10 jaar geruimd kan worden. Een verlenging van het gebruiksrecht is niet mogelijk. Herbegraven, en dan in een eigen graf, is dan mogelijk maar kostbaar.

Urnentuin

In de urnentuin kan men te midden van het groen urnen plaatsen. Daarbij heeft u de mogelijkheid om de asbus in of op de grond bij te zetten. In een urnenkeldertje kunnen maximaal 4 asbussen worden geplaatst. Een andere vorm voor het bijzetten is het plaatsen van een sierurn boven op de grond. Beide vormen kunnen op diverse manieren worden afgewerkt. Voor het gedenkteken en de beplanting geldt de maximale afmetingen van 40 cm x br. 40 cm. x h. 40 cm.
Nabestaanden kunnen vanzelfsprekend bij de plaatsing aanwezig zijn en in overleg kan men een aantal handelingen zelf uitvoeren. Onze medewerkers zijn daar bij om te kunnen assisteren.