Jonkerbos

In de veertiger jaren lag het landgoed de Winckelsteeg op een tamelijk grote afstand van de stad Nijmegen. Toen het werd aangekocht van de familie Dobbelmann gingen er zelfs stemmen op dat de toekomstige begraafplaats wel erg ver weg lag voor de destijds gebruikelijke lijkkoetsen. De begraafplaats werd in september 1948 in gebruik genomen en is op dit moment 7 Hectare groot.

De R.K. begraafplaats Jonkerbos vormt nu een groene oase van rust in een bedrijvige, verstedelijkte omgeving. Ruim en groen van opzet is het een park, waarin enkele tienduizenden mensen hun laatste rustplaats vonden. De begraafplaats nodigt uit tot een wandeling, maar geeft u ook de rust om bij een graf in herinnering stil te staan bij een leven dat voorbij is.

Hoewel Jonkerbos een Rooms Katholieke begraafplaats is en wil blijven, bieden wij ruimte voor alle gezindten. Niet alleen omdat hier iedereen begraven kan worden, ongeacht de geloofsovertuiging, maar zeker ook omdat wij ruimte willen bieden aan eigen vormen van begraven, van afscheid nemen en verwerking van verdriet.

Gedenktekens

Voor het plaatsen van een monument of en gedenkteken op het graf heeft u een vergunning nodig. Het onderhouden van het eventueel geplaatste monument is voor zorg van de rechthebbende nabestaande. De begraafplaats stelt voor klein onderhoud zoals het rechtzetten van grafmonument of het schoonmaken zijn diensten tegen een vergoeding tot uw beschikking.

Het dienstencentrum van Jonkerbos

Op donderdag 24 juni 1999 werd ons nieuwe dienstencentrum geopend. Nieuwbouw die gegroepeerd is rond en achter de condoleanceruimte die in 1956 werd gebouwd. Architect van de nieuwbouw is C. Ruysink. De binnenhuisarchitectuur is van W. van Doorn.

Het bestuur van Jonkerbos, de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen, streeft er naar op de begraafplaats ruimte te geven voor een persoonlijk afscheid, waaraan onze medewerkers dienstbaar willen zijn. Ons nieuwe dienstencentrum biedt ons daartoe alle mogelijkheden. Wij bieden u een gastvrije informatiebalie, maar maken ook graag een afspraak met u om in alle rust overleg te kunnen plegen bij een kopje koffie.

Onze condoleanceruimtes bieden de juiste sfeer voor de ontmoeting na de begrafenis. Het zijn twee zalen, die voor grotere recepties tot een geheel geschakeld kunnen worden. Wij beschikken over een professionele horecavoorziening, die voor eenvoudige koffie met cake of broodjes kan zorgen, maar ook tot meer in staat is. De zalen zijn voorzien van een geluidsinstallatie, die op uw verzoek te gebruiken is voor muziek of toespraken.

de Aula

De aula van de begraafplaats Jonkerbos werd, samen met de daar tegenover liggende ontvangkamer en opzichterswoning, gebouwd in 1958. Architect was de heer Bert W.A. Goddijn. In 1998 is het Aulagebouw gerenoveerd een aangepast omdat er behoefte bleek te zijn aan een accommodatie voor korte bijeenkomsten voor een begrafenis, bijvoorbeeld bij slecht weer, en een ruimte voor reflectie en gebed.

Het Aulagebouw voldoet in alle opzichten aan deze wensen. Het stiltecentrum in het gebouw is optisch dieper gemaakt, door een nis die van beide zijden door daglicht wordt verlicht. Het plafond werd volledig vernieuwd en er werd een bijzondere, hangende verlichting voor ontworpen. Meest in het oog springend is de fontein, waarvan de vormgeving, de plaats en het materiaal grotendeels werden bepaald door de architectuur van de ruimte. Het materiaal van de fontein is Laurosa, een roserood met zwart geaderde graniet uit India. De vorm, met als grondvlak een driehoek, wordt naar boven smaller en eindigt in een holte van waar uit water langs de drie zijkanten overstroomt. De eerste zijde heeft de rust van het onsterfelijke van de meditatie, met een verwijzing in vorm naar de lucht en het water van de andere twee kanten.
De aardse zijde, met overdadige ronde vormen die zich als het ware naar buiten stuwen symboliseert het zich telkens vernieuwen van het leven. De derde zijde, met de horizontale uitstulpingen, geeft de beweging van de lucht aan; het oneindige.
Naast de materiŽle vorm geeft het ruisen en het vallen van het water een extra dimensie aan de ruimte: die van het aantasten van de stilte. Het ontwerp en de uitvoering van de fontein is van Hanneke Mols- van Gool, geboren 1933 in Goirle en werkzaam als beeldhouwer in Tilburg.

de Kapel

De dagkapel geeft ruimte aan kleine bijeenkomsten, voorafgaand aan een begrafenis. In deze dagkapel is een groot glas in lood raam te bewonderen, van de hand van de Tilburgse kunstenaar Theo Mols. Het thema water, dat in de grote ruimte meer algemeen menselijk verwerkt is, wordt in de dagkapel vanuit de bijbeltekst over de zondvloed verbeeld. Het nieuwe leven wordt aangekondigd door de duif met de groene tak. In de oud christelijke wereld was dit al een veel gebruikt motief. In het raam heeft Theo Mols dat op zijn eigen manier verbeeld. Theo Mols (3 januari 1929) ontwierp het kunstwerk en voerde het ook uit.

In het aulagebouw bevindt zich bovendien nog een gastvrije ruimte, waar de meest naaste nabestaanden de gelegenheid hebben zich even terug te trekken.